01. 02. 2019

Masarykova nemocnice Rakovník zapojením do ZDRAVeLu zjednodušuje svou komunikaci mezi ošetřujícími lékaři a pacienty

eHealth

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o., člen skupiny PRIVAMED, se zapojila do systému ZDRAVeL. K napojení nemocnice do sdílené datové platformy došlo ke konci roku 2018. Nemocnice tímto krokem podporuje dlouhodobou transparentnost svých procesů, a především zkvalitňuje péči o pacienty. 

Napojení do komunikační platformy ZDRAVeL umožňuje nemocnici bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace mezi ošetřujícími lékaři a ostatními zdravotnickými zařízeními v okolí, a také s pacienty. Systém umožňuje zálohu zdravotnické dokumentace, zvyšuje informovanost ošetřujících lékařů o zdravotním stavu pacienta a zlepšuje tak kvalitu poskytované zdravotní péče.

„Navázáním spolupráce se systémem ZDRAVeL elegantním způsobem odbouráme nadbytečnou administrativní zátěž našich lékařů a zdravotních pracovníků. Ušetřený čas tak můžeme věnovat péči o naše pacienty. S implementací platformy ZDRAVEL očekáváme i snížení finančních nákladů na provoz nemocnice,“  dodává MUDr. Tomáš Jedlička, jednatel Masarykovy nemocnice Rakovník.

„Jsme rádi, že se podařilo napojení rakovnické nemocnice uskutečnit. Přesně takové projekty podporují elektronizaci ve zdravotnictví a s tím související zvyšování zdravotní gramotnosti v České republice. A právě o to v rámci ZDRAVeLu dlouhodobě usilujeme,“  uvádí Martin Wágner, generální ředitel Společnosti pro eHealth databáze a vedoucí projektu ZDRAVeL.