Nové Vajnory

V dubnu 2016 se skupina Nordic Investors stala vlastníkem pozemků na území starého letiště v městské části Bratislava – Vajnory a začala připravovat realitní projekt Nové Vajnory, které představují s více než 85 hektary jedno z největších developerských území v Bratislavě.  V září 2019 se stala partnerem projektu J&T Real Estate. Společné plány obou investorů zahrnují citlivou revitalizaci území, zachování zelených ploch vhodných k rekreaci a odpočinku, výstavbu nízkopodlažních bytových domů spolu s ostatními funkcemi městského významu jako je administrativa, obchod a služby. Jedním z nejdůležitějších prvků bude  vybudování jezera v centru území. Jezero bude mít důležitý přínos při efektivním zadržování vody v území tak, aby nevznikala záplavová území a mokřiny. Zabrání zaplavování okolí či klíčového kruhového objezdu. Voda, která v současné době způsobuje záplavy, bude odvedena díky technologiím až do Dunaje (viz. vizualizace zde).

85 ha

Plocha území

20 let

Očekávaná délka výstavby a rozvoje

1

Největší developerský projekt v Bratislavě

Studie předpokládá koeficient zastavěnosti na úrovni 26 % při průměrné podlažnosti 4,3 poschodí. V srdci komplexu vyroste centrální park s jezerem, který bude spolu se zelení tvořit třetinu z celkové plochy pozemku. Součástí projektu je také vybudování sportovních, rekreačních a relaxačních zón, školek, škol, zdravotních zařízení a dalších služeb. Projekt přinese také nové dopravní napojení, přebudování kruhového objezdu, výstavbu chodníků a cyklostezek.V rámci projektu se i participujeme na rozvoji cyklodopravy a zavedení tramvajové dopravy do Vajnor.

První fází je příprava projektu pro výstavbu několikahektarového unikátního jezera, které nabídne oddechové a sportovní zóny. Jezero bude mít důležitý přínos při efektivním zadržování vody v území tak, aby nevznikala záplavová území a mokřiny. Zabrání zaplavování okolí či klíčového kruhového objezdu. Voda, která v současné době způsobuje záplavy, bude odvedena díky technologiím až do Dunaje (viz. vizualizace zde). V této fázi projektu se připravuje veřejná architektonická soutěž na Park Jana Pavla II.

Co vše obyvatelé Vajnor v této fázi projektu získají – jezero s plážemi a molem, piknikovou louku s promenádou, zážitkovou věž pro pozorování ptáků, naučný chodník a zelenou školku, hřiště na plážový volejbal, hřiště pro basketbal, náměstí na trhy a jarmarky, cyklotrasy a joggingovou dráhu, náměstí s restaurací.

www.novevajnory.sk

Zpět na projekty