Provisio

Společnost Provisio vlastní tuzemskou licenci technologie Watson od IBM. Na jejím základě vyvinula softwarový modul HarveyX, který se zaměřuje na analýzu zdravotní dokumentace s využitím umělé inteligence. Systém HarveyX přináší na český trh software pro pokročilé zdravotnictví 21. století. 

Kapitálový vstup do společnosti Provisio

5/2017

Strategická dohoda o spolupráci se společností Hartmann Rico

08/2018

Získání 100% podílu ve společnosti Provisio

09/2018

Kapitálový vstup do společnosti Provisio

5/2017

Finanční skupina Nordic Investors majetkově vstoupila do společnosti Provisio, která vyvíjí nástroj HarveyX nad platformou Watson Explorer společnosti IBM.

Strategická dohoda o spolupráci se společností Hartmann Rico

08/2018

Společnost Provisio začala provozovat surveillance systém pro prevenci a kontrolu infekcí pomocí umělé inteligence –  EPIDIS.

Získání 100% podílu ve společnosti Provisio

09/2018

Společnost Provisio, její nástroj HarveyX a celý tým, byly začleněny do analytického oddělení skupiny Nordic eHealth Holding a.s.

Harvey Explorer transformuje často nepřehledné záznamy o pacientovi do jednoho chytrého celkuSoučasná praxe je v nejednotné a často obtížně čitelné formě. Nestrukturované zápisy do zdravotní  dokumentace pacientů, jejich duplicity a nutnost ručního prohledávání těchto záznamů vedou často k neefektivnímu klinickému managementu pacienta, nemožnosti srovnávání a nakonec i neefektivitě  vynaložených finančních zdrojů.

Z tohoto důvodu vidí Nordic Investors velký potenciál v produktu Harvey X společnosti Provisio, který dokáže nestrukturované záznamy přeměnit na analyzovatelné části. Zároveň díky bohaté databázi ZDRAVeL je divize eHealth schopná realizovat značné synergie a jednalo se tak o vhodné rozšíření našeho portfolia.

Zpět na projekty