David Voska

David Voska

External Affairs

Před nástupem do skupiny Nordic Investors David působil jako ředitel pro regulatorní záležitosti ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Během své kariéry v telco průmyslu, kam vstoupil v roce 2003, zastával postupně manažerské pozice s odpovědností za regulaci a veřejné záležitosti. David působil jako člen představenstva v předních ICT a telco asociacích. David má magisterský titul v oboru práva na Karlově univerzitě v Praze.

Náš tým